Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Баща и мащеха: бариерите, които тези взаимоотношения създават

Тези взаимоотношения са известни и като възстановени, многоядрени или мултипатентни семейства. В днешно време семейните отношения с баща и мащеха представляват нововъзникващо явление по целия свят.

Този семеен модел се отличава с наличието на поне един съпруг от предишен семейно обединение, т.е. стъпка родител или мащеха, в зависимост от случая. В много случаи са включени и деца от предишни бракове.

Живеенето на този нов етап умножава проблемите и проблемите в семейния кръг, особено когато са включени децата на други синдикати.

Това обаче не означава, че семействата от този тип не могат да се адаптират и организират, за да живеят щастливо. Ако това е вашият случай, знаете ли какво можете да направите?

Семейства с втори баща и мащеха се увеличават

Преди това браковете продължиха по-дълго. Въпреки това, динамиката на семейството и техният състав се променят през годините.

Например, статия в испанското списание Clínica y Salud гласи, че в Съединените щати около 60% от първите бракове завършват с развод.

Аналогично, авторите посочват също, че един от шест семейства е многоядрен, т.е. формиран от родители, които се оженват повторно.

Бариери за връзките на бащите и мащехите

Конфликтите и различията са постоянни във всяка междуличностна връзка. Обаче, в случая на семейството с множество родители, трудностите се удвояват.

Всъщност, рискът от разтваряне е малко по-висок в възстановените семейства . Заслужава да се отбележи, че рискът от раздяла при втория брак без деца е много подобен на този на семейните двойки за първи път.

Не е тайна, че основната причина за прекратяване на този модел е в семейните отношения, присъствието на деца от предишни бракове и свързаните с тях проблеми.

По този начин, в случай на термини в възстановени семейства, съществуват различни източници на конфликти и бариери. След това нека поговорим за най-важните.

  • Реорганизацията на родителите и намесата на бащите и мащехите.
  • Връзката му със доведени деца.
  • Аспектите, свързани с приписването и контрола на отговорностите в рамките на семейния кръг.
  • Връзката на членовете на семейството с бивши съпрузи.

Развод и деца

Разводът е разпадането на брачната връзка между възрастните, но това не се случва с връзките между родители и деца, което създава конфликт по отношение на това как е видяно семейството. Възможно е обаче да има или да има небиологичен баща в рамките на семейната динамика.

За тази цел е необходимо да се адаптираме към отношенията, които възникват от раждането и брака ; такива облигации се поддържат след развод и по време на новите брачни отношения.

Но какво може да се направи, за да се преодолеят културните бариери, които раждат ролите на бащата и мащехата? Продължавайте да четете, за да знаете.

Консолидирайте новия брак, като вземете под внимание децата

Формирането на ново семейство изисква пренастройка и адаптация. В някои случаи тежестта на семейната структура пада върху двойката.

За да укрепи тази връзка, е необходимо съпрузите да прекарват времето си заедно . Препоръчва се също да направите необходимите корекции, за да преговаряте и да консолидирате връзката си.

Въпреки това повечето семейства с бащи и мащеха трябва да действат по обратния начин. Консолидирането на семейството ще започне да създава жизнеспособна връзка между домакинството и доведените деца.

Развивайте емоционалната привързаност в отношенията

Определено процесът на семейно приспособяване трябва да вземе под внимание и връзката между баща и синове или майка и деца. Необходимостта мирно включване на новия съпруг служи за избягване на усещането за несигурност и заплаха при децата.

Уебсайт, специализиран в реконструираните семейства, показва, че за да могат децата да приемат авторитета на възрастен, е необходимо преди всичко възрастният да спечели доверието и уважението си.

Това не се случва за една нощ, но може да е полезно да прекарвате времето си насаме с всеки доведеник. Това ще даде възможност за стимулиране на привързаността към връзката и ще покаже, че те са важни за стъпките на родителите.

Съпругът трябва да е наясно с нуждите на децата да развиват емоционална привързаност и сигурност, без това да става под натиск или тормоз. Въпреки това е необходимо да не се намесва в началото, като се има предвид предишната динамика на семейството.

Най-добре е да се изрази подкрепа за съпруга по отношение на родителски и дисциплинарни решения.

Създайте ново пространство за новото семейство

Формирането на семейство с един родител не кара децата да изоставят биологичните си родители, нито пък да показва, че предишното семейство трябва да бъде изключено. Въпреки това е необходимо да се търсят точки на афинитет между членовете, за да се създаде съюз, който отнема време.

Уважението, съпричастността, комуникацията и честното сътрудничество, наред с други фактори , ще позволят на децата да усвоят и приемат новата ситуация, през която преминават.

Всъщност е важно да се насърчава идентичността и обединението чрез дейности . Всички членове трябва да си сътрудничат. Това прави семейния живот по-организиран и стабилен за всички.

отражения

Семейства със степеранти и мащехи не са прости. Всъщност стабилността и сближаването на семейството зависи от широк процес на приемане и от няколко фактора, които няма да обсъждаме в тази статия.

Въпреки това, ако връзката се работи стабилно и правилно, членовете вероятно ще могат да се адаптират и да живеят добре.

Top